• Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556
  • Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556
  • Description: แหล่งเรียนรู้สามัคคีเกี่ยวข้าว::หนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 14 พย 2557