• Description: อบรมครูมืออาชีพ ขามแก่นนคร14สิงหาคม57
  • Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน
  • Description: แหล่งเรียนรู้สามัคคีเกี่ยวข้าว::หนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 14 พย 2557