• Description: ร่วมถวายพระพรกับชุมชน เทศบาลเมืองเก่า ณ ขนส่งใหม่
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: 5 ธันวา มหาราช หน่วยงานในตำบลเมืองเก่าร่วมถวายพระพร