• Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน
  • Description: โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  • Description: สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และถวายราชสดุดีประจำปี 2556

นางวนิดา ศรีสุมัง