• Description: งานเกษียณ สมาคมผู้บริหาร/ชมรมรองผู้บริหาร จังหวัดขอนแก่น 20 กันยายน 2556
  • Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน
  • Description: 5 ธันวา มหาราช หน่วยงานในตำบลเมืองเก่าร่วมถวายพระพร

นางวนิดา ศรีสุมัง