คำถามโอเน็ต ม.5 สัปดาห์ที่ 7(16-23) ธันวาคม 2556

คำ สั่ง หากยังไม่ลงทะเบียนจะไม่ให้ตอบคำถาม ดังนั้นให้นักเรียนสมัครสมาชิก(ลงทะเบียน) ก่อน หากลงทะเบียนแล้วให้ล๊อกอินเข้าระบบ เลือก อ่านเพิ่มเติม เพื่ออ่านโจทย์และตอบคำถามนั้น ๆ
หมดเขตตอบคำถามภายในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2555 เท่านั้น

เรื่อง คลื่นเสียง

คำถาม  
1) อัตราเร็วของเสียงขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ตอบมา 2 ข้อ
2) นักเรียนจะใช้สมการใด หาอัตราเร็วของเสียงในอากาศเมื่อกำหนดอุณหภูมิองศาเซลเซียสมาให้

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
1. หนังสือเรียน สสวท.ฟิสิกส์ เล่ม 3 
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คลื่น

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

คอมเมนต์   

 
0 #13 ศุภรัตน์ อารีเอื้อ (5/1) 2557-01-12 10:51
1.ตอบ ความหนาแน่นของต ัวกลาง และอุณหภูมิ
2.ตอบ v=331+0.6t
อ้างอิง
 
 
0 #12 นาย ธีระศัักดิ์ วีระพันธ์ ม5/1 2557-01-03 22:37
2.ตอบv=331+0.6t ครับ
อ้างอิง
 
 
0 #11 น.ส.จตุพร มูลเหลา(ม.5/1) 2556-12-26 22:52
ขอโทษค่ะ ตอบ V= 331 + 0.6 t
อ้างอิง
 
 
0 #10 นางสาวอุสรา แปชล(ม.5/1) 2556-12-26 21:26
2.V=331+0.6t หนูพิมผิดเอง555 5
อ้างอิง
 
 
0 #9 พิษณุ ชุมยางสิม 2556-12-25 08:27
:oops: คนที่ตอบผิด ข้อ 2 ได้แก่ น.ส.จตุพร มูลเหลา,นางสาวอ ุสรา แปชล และ ธีระศัักดิ์ วีระพันธ์ ให้แก้ไขให้ถูกต ้องด้วยนะครับ
อ้างอิง
 
 
0 #8 พิษณุ 2556-12-23 19:46
คนที่ตอบผิด น.ส.จตุพร มูลเหลา,นางสาวอ ุสรา แปชล และ ธีระศัักดิ์ วีระพันธ์ ให้แก้ไขด้วยนะค รับ
อ้างอิง
 
 
0 #7 กันตพงศ์ ม.5/1 2556-12-23 13:56
1.อัตราเร็วของเ สียงขึ้นอยู่กับ 1.อุณหภูมิ 2.ความหนาแน่น

2.V=331+0.6t
อ้างอิง
 
 
-1 #6 นาย ธีระศัักดิ์ วีระพันธ์ ม5/1 2556-12-23 13:47
1.ตอบ ความหนาแน่นของต ัวกลาง และอุณหภูมิ
2.ตอบ v=311+0.6t
อ้างอิง
 
 
0 #5 น.ส.อารียา อ่อนวงษ์ 2556-12-18 23:30
1. ตอบ ความหนาแน่น กับ อุณหภูมิ

2. ตอบ v = 331 + 0.6t
อ้างอิง
 
 
-1 #4 นางสาวอุสรา แปชล(ม.5/1) 2556-12-18 23:19
1. ตอบ
1 ความหนาแน่นของตัวกลาง
2 อุณหภูมิ

2.ตอบ
v = 311 + 0.6 t
อ้างอิง