เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

คอมเมนต์   

 
+1 #7 พิษณุ ชุมยางสิม 2556-12-18 12:58
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมช มเรา
อ้างอิง
 
 
0 #6 นางจตุพร เกิดพันธุ์ 2556-09-24 21:25
เรียนท่านผู้อำน วยการ
ดิฉันนางจตุพร เกิดพันธุ์ เอกคณิตศาสตร์ ป.โทวิจัยทางการ ศึกษา (โรงเรียนวังหิน กิตติวิทยาคม จ.ตาก สพม.38)มีความปร ะสงค์จะย้ายเข้า โรงเรียนของท่าน จึงเรียนปรึกษาท ่านว่าพอจะมีโอก าสหรืออัตราว่าง หรือไม่คะเพราะอ ยากลับบ้านเหลือ เกินบ้านอยู่ตรง ข้ามโรงเรียนเลย อยู่ในหมู่บ้านพ ิมานธานีมิ่งเมื อง มีพ่อแม่ที่แก่ช ราวัย73ต้องดูแล สามีเอกคอมพิวเต อร์ ป.โทบริหารการศึ กษา(โรงเรียนตาก พิทยาคม)เก่งมาก ๆๆขอความกรุณาท่ านพิจารณาด้วยคะ 0895752133 ขออนุญาตให้เบอร ์โทรครูเอ๋ค่ะท่ าน
อ้างอิง
 
 
0 #5 บุญเกื้อ ตั้ง 2556-09-10 10:17
พวงมาลาของ "ผู้แทน" ราชสกุล
หรือพวงมาลาของ "ราชสกุล" มาถวาย
กันแน่ครับ
"สมาคมนักเรียนเ ก่าเทพศิรินทร์" ต้องมี "ในพระบรมราชูปถ ัมภ์" ต่อท้ายครับ
อ้างอิง
 
 
0 #4 บุญเกื้อ ตั้ง 2556-09-10 10:01
2
เรียน ผอ.พิจิตร ครับ

๔.พานพุ่มราชสกุล และของสมาคมฯ ทำไว้แล้ว เหตุใดไม่นำมาใช ้ โดยเฉพาะของราชส กุลต่างๆ ๔ราชสกุล ต้องถวายพานพุ่ม ด้วย
ภาพพิธีการ จะเป็นภาพที่นัก เรียนจดจำไป ภาพที่เห็นผิด เขาก็นำไปใช้ผิด ๆ จึงเรียนมาเพื่อ ปรับแก้ในการต่อ ไป
อ้างอิง
 
 
0 #3 บุญเกื้อ ตั้ง 2556-09-10 10:00
เรียน ผอ.พิจิตร ครับ
ผมยินดีกับการจัดงานวันแม่รำเพยที่สวยงามมาก
แต่ต้องมีเรื่อง ที่จะแนะนำไว้ปร ับปรุงด้วยครับ
๑.พระบรมฉายาลัก ษณ์ ร.๘ ไม่ควรประดับไว้ ด้านข้างนั้น เพราะเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตในพระเทพศิรินทร์เท่านั้น
๒.พิธีสงฆ์ต้องเป็นพิธีทักษิณานุปทาน(มาติกาบังสุกุล)ไม่ใช่เจริญพระพุทธมนต์(ไม่ต้องมีขันน้ำมนต์)บทสวดจะไม่เหมือนกัน และพระสงฆ์๑๐รูป ต้องมีสายพระภูษ าโยงจากพระหัตถ์ ท่าน(ไม่ใช่มาจา กขาเก้าอี้)มาถึ งภูษาโยงที่สำหร ับรับการทอดผ้าบ ังสุกุล และต้องมีการทอด ผ้าเป็นสำคัญ (ทำให้ดูแล้วเมื ่อครั้งพิธีอัญเ ชิญพระรูป) ในการนี้หากประส งค์จะทักษิณานุป ทานถวาย ร.๘ ด้วยนั้น ก็จัดตั้งพระบรม ฉายาลักษณ์ร.๘ ไว้ข้างพระพุทธร ูป มีเครื่องบูชาแล ะพระภูษาโยงมารั บผ้าทอด เช่นกัน
๓.พวงมาลา ของ อบต. อบจ. หน่วยงานรอบข้าง ควรเชิญ ทำพวงมาลาแห้งเก ็บไว้ใช้ได้หลาย ปี และไม่มีของคณะก รรมการสถานศึกษา หรือไม่
อ้างอิง
 
 
+2 #2 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร 2556-08-01 18:00
สวัสดี เพื่อนชาวลูกแม่ รำเพยที่น่ารักท ุกคน ยินดีและต้อนรับ เข้าสู่รั้วเขีย วเหลือง หากมีข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป ็นประโยชน์ต่อกา รพัฒนาโรงเรียน เชิญคุยกันได้แบ บสบายๆ ได้เลยนะครับ
อ้างอิง
 
 
+2 #1 พิษณุ ชุมยางสิม 2556-07-10 13:45
เชิญแสดงความคิด เห็นได้ครับ เพื่อการปรับปรุ ง พัฒนา เว็บไซต์ หรือ โรงเรียนของเรา ขอบคุณครับ
อ้างอิง