รับสมัครเจ้าที่ธุรการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

  • พิมพ์

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่
7 - 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ดูรายระเอียดเพิ่มเติม