วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-60โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
กศน.ตำบลเมืองเก่า
จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ
ทำพิธีปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลงนาม MOU ปฏิญาณตนร่วมต้านยาเสพติด