วันสุนทรภู่ 26-06-60


โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อนอมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก