พิธีมอบประกาศนียบัตร ในโครง D.A.R.E.

 

 

 

 

 

 

 
คลิกดูภาพกิจกรรม