กิจกรรม OPEN HOUSE

กิจกรรม OPEN HOUSE ชมนิทรรศการแสดงโครงงานบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความเป็นเทพศิรินทร์