ต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำีปี 2556

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดกิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ต้องขอบอกว่างานนี้นักเรียนสีความสุขสนุกพร้อมกับได้รับความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยไปตามๆ กันเลยครับ