ตัวแทน E_book ระดับจังหวัด สู่นครพนม มุกดาหาร ประจำปี 2556

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้เป็นตัวแทนนักเรียนแข่งขัน E_book ระดับชั้น ม.1-3 ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคอีสาน ที่จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร โดยมีคุณครูวิลาสินี โพธิ์นิล และ คุณครูศุภกิตต์ ใจเอ็นดู เป็นผู้ฝึกสอน