รับการประเมินโรงเรียนสีขาว ประจำปี 2556

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับการประเมินโรงเรียนสีขาวจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการนี้ ครู นักเรียน ชุมชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี