เสริมแหล่งเรียนรู้ ICT กรรมการยูมีเน็ตตรวจรับอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไอซีที โดยจัดให้มีอินเทอร์เน็ต จากยูนิเน็ต ให้นักเรียน ครูได้ใช้ในการเรียนรู้ให้ทันในโลกปัจจุบันนี้