ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครเจ้าที่ธุรการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่
7 - 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ดูรายระเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ปี 62

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนเทพศรินทร์ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 043916054 ครูโกศล 0862215221 ครูรัชดาภรณ์ 0943092775