• Description: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 6 พฤษภาคม 2557
  • Description: ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 24 กุมภาพันธ์ 2557
  • Description: 25 พฤศจิกายน 2556 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และถวายราชสดุดี ประจำปี 2556