• Description: สุนทรภู่ 56
  • Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
  • Description: ส่งเสริมประชาธิปไตยจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 28-08-56

นักเรียนร่่่่่วมบริจากโลหิตกับสภากาชาติไทย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรง่เรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น ได้มอบหมายให้คุณครูสุขสันต์ การสะอาด นำนักเรียนกว่า 50 คน ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทย เนื่องในงานสัปดาห์วันบริจาคโลหิตโลก ณ จุดรับบริจาคโลหิต หน้าโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก อิ่มบุญไปตามๆ กัน