• Description: ร่วมงานวันปียะมหาราช ณ ศาสากลางจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
  • Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: ร่วมถวายพระพรในหลวง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มข. 5 ธันวามหาราช ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ปี 62

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนเทพศรินทร์ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม