• Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
  • Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 043916054 ครูโกศล 0862215221 ครูรัชดาภรณ์ 0943092775