• Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  • Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน

รางวัลเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง