• Description: สุนทรภู่ 56
  • Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556
  • Description: คาราวานวิทยาศาสตร์ อวพช :>> ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4