• Description: ร่วมสืบสานงานบุญบั้งไฟ
  • Description: สัปดาห์วิทย คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: ผอ.พิจิตร นำครูศึกษาดูงานโรงเรียนยางคำพิทยาคม ในการรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4