• Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: ทัศนศึกษา ม.4 17-19 มกราคม 2557
  • Description: ร่วมงานวันปียะมหาราช ณ ศาสากลางจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561