• Description: วันแม่แห่งชาติ2556
  • Description: ให้ความสำคัญกับวันภาษาไทย ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  • Description: อำลาคุณครูตุ้ม พัชราภรณ์ เพิ่มยินดี ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

บันทึกเทปถวายพระพร

_