• Description: ร่วมทำบุญ ฟังเทศฟังธรรม วันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา
  • Description: บ้านแคนทอง 1กุมภาพันธ์ 57
  • Description: ผอ.พิจิตร นำครูศึกษาดูงานโรงเรียนยางคำพิทยาคม ในการรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันสุนทรภู่ 26-06-60


โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อนอมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก