• Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556
  • Description: ส่งเสริมประชาธิปไตยจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 28-08-56

วันสุนทรภู่ 26-06-60


โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อนอมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก