• Description: อบรมครูมืออาชีพ ขามแก่นนคร14สิงหาคม57
  • Description: บ้านแคนทอง 1กุมภาพันธ์ 57
  • Description: ชื่นชมนักเรียนพระราชทาน2555

วันสุนทรภู่ 26-06-60


โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อนอมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก