• Description: ส่งเสริมประชาธิปไตยจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 28-08-56
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: วันแม่แห่งชาติ2556

วันสุนทรภู่ 26-06-60


โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อนอมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก