• Description: ร่วมสืบสานงานบุญบั้งไฟ
  • Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
  • Description: นักเรียน ครู ตักบาตรทุกวันอังคารช่วงเข้าพรรษา

ด่วน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
เพื่อปฏิบัติการงานประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียด   รายละเอียดต่อ