• Description: พันเอก ยรรยง และคณะเข้าเยี่ยมเพื่อพัฒนา...27-08-56
  • Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • Description: วันแม่แห่งชาติ2556

ด่วน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทพศิรนทร์ ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
เพื่อปฏิบัติการงานประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียด   รายละเอียดต่อ