• Description: สุนทรภู่ 56
  • Description: วันแม่แห่งชาติ2556
  • Description: เข้าร่วมกิจกรรม Bio Gang ประจำปี 2556

ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่

วิธีการใช้งาน :: นักเรียนสามารถใช้เลขประจำตัวนักเรียนเป็น user (มีเลข 0 นำหน้า เช่น 07142)ใช้เลขลขประชาชนเป็น password
หากลืมหรือตรวจสอบ เลขประจำตัวนักเรียน คลิกที่นี่ นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรายวิชา/ผลการเรียนเฉลี่ยย้อนหลังได้จากที่นี่
ครับหากมีปัญหา ติดต่อ คุณครูสุขสันติ์ การสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  โทร:: 0918613002