• Description: อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
  • Description: ทดสอบความรู้ปรับพื้นฐาน 07-08 พฤษภาคม 2557
  • Description: มอบรางวัล วันสุนทรภู่56

ประการผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่

วิธีการใช้งาน :: นักเรียนสามารถใช้เลขประจำตัวนักเรียนเป็น user (มีเลข 0 นำหน้า เช่น 07142)ใช้เลขลขประชาชนเป็น password
หากลืมหรือตรวจสอบ เลขประจำตัวนักเรียน คลิกที่นี่ นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรายวิชา/ผลการเรียนเฉลี่ยย้อนหลังได้จากที่นี่
ครับหากมีปัญหา ติดต่อ คุณครูสุขสันติ์ การสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  โทร:: 0918613002