• Description: สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และถวายราชสดุดีประจำปี 2556
  • Description: ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2556
  • Description: ผอ.พิจิตร นำครูศึกษาดูงานโรงเรียนยางคำพิทยาคม ในการรับประเมินโรงเรียนพระราชทาน

กิจกรรม OPEN HOUSE

กิจกรรม OPEN HOUSE ชมนิทรรศการแสดงโครงงานบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความเป็นเทพศิรินทร์