• Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน
  • Description: สุนทรภู่ 56
  • Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม OPEN HOUSE

กิจกรรม OPEN HOUSE ชมนิทรรศการแสดงโครงงานบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความเป็นเทพศิรินทร์