• Description: สพม.25 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2554
  • Description: อบรมครูมืออาชีพ ขามแก่นนคร14สิงหาคม57
  • Description: ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ให้เกียรติมาเยี่ยม ทศข

ทศข.ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีราชสดุดีถวายพระพรในหลวง พ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนเทพศิรินท่ร์ ขอนแก่น ได้จัดพิธีราชสดุดีถวายพระพรพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558  เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม โดยในปีนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ ในตำบลเมืองเก่า อาทิ เทศบาลตำบลเมืองเก่า หมู่บ้าน สถานีตำรวจย่อยเมืองเก่า ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเข้าร่วมถวายพระพรอย่างเนืองแน่นทั่วทั้งสนาม