• Description: ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ให้เกียรติมาเยี่ยม ทศข
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 2556
  • Description: ร่วมสืบสานงานบุญบั้งไฟ

กีฬาภายใน 2558 "เทพศิรินทร์ ขอนแก่น เกม"

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "เทพศิรินทร์ ขอนแก่น เกม " โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะครู นักกีฬา นักเรียนเก่า ผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งท่านประธานได้กล่าวว่า "การแข่งขันกีฬาเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการฝึกทำงานเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา"