• Description: สัปดาห์วิทย คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 6 พฤษภาคม 2557

กีฬาภายใน 2558 "เทพศิรินทร์ ขอนแก่น เกม"

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "เทพศิรินทร์ ขอนแก่น เกม " โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะครู นักกีฬา นักเรียนเก่า ผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งท่านประธานได้กล่าวว่า "การแข่งขันกีฬาเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการฝึกทำงานเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา"