• Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: รับการประเมินห้องสมุด3ดี 10 กันยายน 2557

AF12 Freshy School Tour วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ใส่ใจ "คุณวินัย"

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เหล่าศิลปิน จาก AF12 ร่วมส่งเสริมวินัย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ในชื่อโครงการ AF Freshy School Tour วัยรุ่นพันธุ์ใหม่ใส่ใจ "คุณวินัย" ครั้งที่ 2 โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ในกิจกรรมนี้ นอกจากนักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ยังได้ร่วมแสดงออกแบบกระทบไหล่กับศิลปินอีกด้วย