• Description: ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 24 กุมภาพันธ์ 2557
  • Description: นักเรียนร่่่่่วมบริจากโลหิตกับสภากาชาติไทย
  • Description: รับการประเมินห้องสมุด3ดี 10 กันยายน 2557

สมศ.รับรองมาตรฐาน ทศข.รอบ 3

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา ซึ่งความสำเร็จนี้ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจน นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รวมทั้งนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ และเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิของเราชาว "ลูกแม่รำเพย" แห่งแดนอีสานเป็นอย่างยิ่ง