• Description: ศูนย์อาเซียศึกษา วันที่ 8 กรกฏาคม 2556
  • Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  • Description: ชื่นชมนักเรียนพระราชทาน2555

ทศข.ไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

เช้า วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนใหม่ รอดซุ้มธง การบูมต้อนรับ กราบศักการะแม่รำเพย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ก่อนที่จะมีพิธีไหว้ครูในหอประชุม มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่ละระดับชั้น โดยมีนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ มาร่วมในพิธีนี้เป็นจำนวนมาก (ภาพโดย DS_NETWORK)