• Description: ให้ความสำคัญกับวันภาษาไทย ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556

ข้อสอบ PISA สำหรับนักเรียนและคุณครู

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ประกอบด้วยสองระบบย่อย คือ (1) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (ระบบเดิม) และ (2) ระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นโจทย์พัฒนาขึ้นโดย สสวท. ผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเดิมได้กับทั้งสองระบบย่อย ผู้สนใจที่ยังไม่มีบัญชีสามารถสมัครได้ที่นี่ เมื่อสมัครแล้วจะใช้ได้ทั้งสองระบบเช่นกัน  หากคุณครูหรือนักเรียนต้องการดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่ครับ