• Description: ประชุมผู้ปกครอง 2556
  • Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556
  • Description: รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 2555

ทศข. ร่วมพิธีวันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไมตรี โพธิ์นิล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู เข้าร่วมพิธิ วันอานันทมหิดล
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ณ โรงโรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงโรียนเทพศิรินทร์ ได้มอบรถมินิบัส 1 คัน ให้กับเราชาวเทพฯ ขอนแก่น อีกดวย