• Description: อบรมขับขี่ปลอดภัย 26-08-56
  • Description: ร่วมถวายพระพรในหลวง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มข. 5 ธันวามหาราช ประจำปีการศึกษา 2556
  • Description: ทดสอบความรู้ปรับพื้นฐาน 07-08 พฤษภาคม 2557

ร่วมสอดส่องดูแลนักเรียน โดยความร่วมมือของตำรวจจาก สภ.เมืองขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก สภ.เมืองขอนแก่น เข้ามาร่วมชี้แจง ให้ความรู้กับนักเรียน โดยเป็นโครงการที่จะร่วมสอดส่องดูแล ป้องกัน โดยเฉพาะด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2558 นี้