• Description: พันเอก ยรรยง และคณะเข้าเยี่ยมเพื่อพัฒนา...27-08-56
  • Description: สพม.25 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2555-2556
  • Description: ร่วมงานวันปียะมหาราช ณ ศาสากลางจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557

ร่วมสอดส่องดูแลนักเรียน โดยความร่วมมือของตำรวจจาก สภ.เมืองขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก สภ.เมืองขอนแก่น เข้ามาร่วมชี้แจง ให้ความรู้กับนักเรียน โดยเป็นโครงการที่จะร่วมสอดส่องดูแล ป้องกัน โดยเฉพาะด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2558 นี้