• Description: ร่วมถวายพระพรกับชุมชน เทศบาลเมืองเก่า ณ ขนส่งใหม่
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ให้กับบุตรหลานในด้านต่่าง ๆ โดยมีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนและระดับชั้นเรียนด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาในส่วนต่างๆ เช่น การเรียน พฤติกรรมนักเรียน เป็นต้น(ภาพโดย DS_NETWORK)