• Description: ประชุมผู้ปกครอง 2556
  • Description: ทัศนศึกษา ม.4 17-19 มกราคม 2557
  • Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน

วันวิสาขบูชาโลก นำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาค 2558 ที่ผ่านมา นักเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เข้าวัดฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ณ วัดป่ามิ่งเมือง และวัดศรีธาตุบ้านตูม โดยมีคณะครู ผู้บริหาร ร่วมนำนักเรียนทำกิจกรรมดีๆ เป็นประจำทุกปี(ภาพโดย DS_NETWORK)