• Description: สพม25 ประเมินตรวจสอบ ทบทวน โรงเรียน
  • Description: คุณครูของเรา
  • Description: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

เพื่ออนาคตของนักเรียน ทศข.ปรับพื้นฐาน นร.ม.1ม.4 ปี58

เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทศข.จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียน ให้กับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนในปีการศึกษา 2558