• Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
  • Description: สพม.25 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2555-2556

เพื่ออนาคตของนักเรียน ทศข.ปรับพื้นฐาน นร.ม.1ม.4 ปี58

เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทศข.จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียน ให้กับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนในปีการศึกษา 2558