• Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
  • Description: ประเมินยุวเกษตร

ยินดีต้อนรับลูกแม่รำเพย ทศข.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4 ปี58

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทศข.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 เพื่อให้เตรียมนักเรียนให้พร้อมกับการใช้ชีวิตในโรงเรียน และแนวปฏิบัต แบบอย่างของเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คือ วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาน อีกทั้งยังให้นักเรียนรู้จักกับอัตลักษณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์อีกด้วย -ขอขอบคุณภาพบรรยากาศโดย DS_Network