• Description: อบรม อย.น้อย 6 สิงหาคม 56
  • Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • Description: วันแม่แห่งชาติ2556

ตระการตา! ทศข.หนึ่งใน 4 เอกลักษณ์ไทย... งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวและงานเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค 5-15 เมษายน 2558

โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นตัวแทนการแสดงภาคกลาง ชุด Life Of Chaopraya "เจ้าพระยา" ธารามหานที แห่งชีวิต" นำเสนอเรื่องราววัฒนธรรม ความเป็นมา ความเป็นไทยตั้งแต่อดีตของลุ่มมน้ำเจ้าพระยา ออกมาได้เป็นที่น่าตื่นตา ตื่นใจเลิศหรูอลังการพร้อมแสงสีเสียง สัมผัสบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นได้ที่ เวที 200 ปี บึงแก่นนคร วันนี้ถึง 11 เมษายน เวลา 19.00 ได้เป็นต้นไป