• Description: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 6 พฤษภาคม 2557
  • Description: ส่งเสริมประชาธิปไตยจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 28-08-56
  • Description: งานเกษียณ สมาคมผู้บริหาร/ชมรมรองผู้บริหาร จังหวัดขอนแก่น 20 กันยายน 2556

เจ๋ง! E-Book เหรียญทอง ระดับชาติ

เป็นที่น่ายินดีสำหรับเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ตัวแทนภาค ซึ่งเป็นนักเรียนของเรา ไปแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ในระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา ด้วยความทุ่มเทของครู(1. นางวิลาสินี โพธิ์นิล2. นายศุภกิตต์ ใจเอ็นดู)และนักเรียน(1. เด็กหญิงลลิลทิพย์ จันทปัญญา 2. เด็กหญิงอารดา สร้อยหิน) ผลปรากฏว่า ได้รับเหรียญทอง อันดับที่ 5 จากทั้งหมด 12 ทีมสุดท้าย