• Description: ศูนย์อาเซียศึกษา วันที่ 8 กรกฏาคม 2556
  • Description: ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร
  • Description: รับการประเมินห้องสมุด3ดี 10 กันยายน 2557

OPENHOUSEเปิดบ้านเขียวเหลือง ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดกิจกรรม OPENHOUSEเปิดบ้านเขียวเหลือง โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอองผู้้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในงาน ตัวแทนนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก