• Description: วันแม่รำเพย ประจำปี 2557
  • Description: ร่วมถวายพระพรในหลวง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มข. 5 ธันวามหาราช ประจำปีการศึกษา 2556
  • Description: รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 2555

OPENHOUSEเปิดบ้านเขียวเหลือง ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดกิจกรรม OPENHOUSEเปิดบ้านเขียวเหลือง โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอองผู้้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในงาน ตัวแทนนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งครูและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก