• Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
  • Description: แหล่งเรียนรู้สามัคคีเกี่ยวข้าว::หนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 14 พย 2557
  • Description: สพม.25 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2554

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 ในกิจกรรมนี้มีผู้คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และนักเรียนที่สอบเรียนต่อในสถานบันอุดมศึกษาได้