• Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556
  • Description: ทัศนศึกษา ม.4 17-19 มกราคม 2557
  • Description: สุนทรภู่ 56

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กับการเลือกตั้ง กนร ปีการศึกษา 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนักเรียน หรือ กนร.ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน