• Description: ชื่นชมนักเรียนพระราชทาน2555
  • Description: ประชุมผู้ปกครอง 1-01-06-57
  • Description: ส่งเสริมประชาธิปไตยจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 28-08-56

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กับการเลือกตั้ง กนร ปีการศึกษา 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนักเรียน หรือ กนร.ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน