• Description: ชื่นชมนักเรียนพระราชทาน2555
  • Description: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กับการเลือกตั้ง กนร ปีการศึกษา 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนักเรียน หรือ กนร.ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน