• Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • Description: สัปดาห์วิทย์-คณิตศาสตร์ 2556
  • Description: เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

เชิญร่วมชมนิทรรศการ เปิดบ้าน เขียวเหลือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558