• Description: โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • Description: วันแม่แห่งชาติ2556

เชิญร่วมชมนิทรรศการ เปิดบ้าน เขียวเหลือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558