• Description: คุณครูของเรา
  • Description: วันแม่รำเพย ประจำปี 2557
  • Description: อบรมวัดผลและประเมินผลในทศวรรษที่21 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

เจ๋ง! E-Book ,ม.ต้น ตัวแทนภาคอีสานมุ่งสู่ กทม. ความภาคภูมิใจของเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

นักเรียนโรงเรียนของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคอีสานเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่64 กรุงเทพฯ โดยได้ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 2 นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวเทพศิรินทร์ ขอนแก่น