• Description: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
  • Description: 5 ธันวา มหาราช หน่วยงานในตำบลเมืองเก่าร่วมถวายพระพร
  • Description: วันแม่รำเพย 9 กันยายน 2556

นร.เทพศิรินทร์ ขอนแก่น เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดขอนแก่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" ประจำปี 2557

นางสาวกนกวรรณ ขวัญวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดขอนแก่นในการแข่งขัน
- กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์" ประจำปี 2558 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2558
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทบูรณ์เกมส์" ประจำปี 2558 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558
- กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" ประจำปี 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557
เด็กชายนฤรงค์ ไตรณรงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดขอนแก่นในการแข่งขัน
- กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์" ประจำปี 2558 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2558
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทรบูรณ์เกมส์" ประจำปี 2558 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558