• Description: สุนทรภู่ 56
  • Description: ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
  • Description: อำลาคุณครูตุ้ม พัชราภรณ์ เพิ่มยินดี ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน :: คาราวานวิทยาศาสตร์ อวพช

วันนี้(19 พย .57) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดย นางสุมนา มิ่งขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทย์ ได้นำนักเรียนและครูวิทย์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจ ให้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ณ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย ซึ่งในงานมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์การทดลองให้นักเรียนได้ศึกษาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อย่างมากมายๆ