• Description: วันวิสาขบูชา56
  • Description: สพม.25 ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2554
  • Description: แหล่งเรียนรู้สามัคคีเกี่ยวข้าว::หนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 14 พย 2557

บันทึกเทปถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม

วันนี้(14 พย.57) ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น เมื่อเวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น พร้อมคณะครูร่วมบันทึกเทปถวารพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม ซึ่งทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น บันทึกเทปเป็นประจำทุกปี แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์